ERABILERA

Teknologiaren funtzioak teknologiaren erabilera baliagarriak dira, eta giza ingurunea eraldatzearekin lotzen dira, gizakien behar eta nahietara hobeto egokitzeko. Gainera, prozesu horretan baliabide naturalak erabiltzen dira adibidez, airea, ura, materialak edo energia iturriak

Etxean bezalako testuinguru ugaritan aplikatzen da, kalean, ikastetxeetan, korporazioetan, enpresetan, ikastoletan eta, nahiz eta ez dakigun, mendekotasun izugarri horri esker, erabat bakarrik gaudenean ere teknologiaz inguraturik gaude.

Bere aplikazioek mugarik ez dutela esan liteke, teknologiaren erabilgarritasuna gizakiarentzat da, bere arazoak eta beharrak konpontzeko, baina, aldi berean, feedback prozesu batean ere balio du teknologia berri gehiago sortzeko.

ADIBIDEAK:

Telefonoa urrutitik seinale elektrikoen bidez seinale akustikoak transmititzeko diseinatutako telekomunikazio-gailu bat da.

Global Positioning System (GPS) edo Kokapen Sistema Globala, satelite bidezko nabigazio sistema bat da.

Gaur egun teknologia edonor dago, etxean, kalean… eta hau geroz eta gehiago erabiltzen dugu gure eguneroko bizitzan. Teknologia erabilera egokia edo desegokia izan daiteke:

  • Egokia: zure eguneroko bizitzan erabilera orekatu eta aprobetxagarria izan. Soilik behar badezu (norbaitekin txateatzeko, lanerako…)
  • Desegokia: zure egunerokoan teknologiaz dependientea izatea nahiz eta momentu horretan ez behar.Gainera teknologiaz abusatzea ondorio arriskutsuak izan ditzakete adibidez isolamendu soziala.